2007 Miami Open Chess Tournament, Miami, Florida, USA, September 26-30, 2007